• Røykerommet ligger i en bakgård i Vestbygget på SUS. FOTO: Anders Minge

Her røykes det på «røykfrie» SUS

Stavanger universitetssjukehus (SUS) skal være røykfritt, men ett sted kan du stadig fyre opp. SUS innrømmer at røykepraksisen må strammes inn.