• FOTO: Pål Christensen

Her skal Vegvesenet bygge kollektivfelt og leskur