• Ove Ingvartsen (t.v.) og Gunnar Vestly har avviklet gårdsdriften fordi området bak dem alt i 2001 ble utpekt som grunn for Jærens nye by. FOTO: Geir Sveen

Her stoppes 900 boliger som ble godkjent i 2001

De har solgt dyr og redskap etter at gårdene deres med kongelig resolusjon ble godkjent til boliger. 12 år etter fremmer Fylkesmannen innsigelse mot boliger på de samme gårdene.