• Obrestad: For 13 år siden planla Selmer Skanska hotell her i skogen mellom Obrestad fyr og Hå gamle prestegard. Nå starter reguleringen for 34 hotellhytter og et bygg for kurs og konferanse. FOTO: Fredrik Refvem

Her vil gründerebygge hotellhytter

Snøhytta tegnet et spektakulært hotell her på kanten av Jærhavet, bak Obrestad fyr. Nå blir det hytter i regi oljegründer Ståle kyllingstad og byggründer Magne Svendsen.