• Herman Skretting blir nervøs når noe viktig skjer. For eksempel når han debuterer som kunstner. FOTO: Pål Christensen

Herman Skretting går til kunsten

Hva er likheten mellom god radio og god kunst?