• Hva skjer nå, Tor Brekke? Her taler Tor Brekke under folkemøtet på Stangeland i slutten av januar. Bak fra venstre er regionsdirektør Bente Dalåker, miljøterapeut Helene Kyllingstad og mottaksleder Mette Grude. FOTO: Syed Ali Shahbaz Akhtar

Hero kan måtte avvikle asylmottak

Hero har protestert på Sandnes kommunes strenge retningslinjer for etablering av asylmottak. Fylkesmannen sier kommunen er i sin fulle rett. — Dette kan bety kroken på døra for oss, sier Hero.