• Langholmen sett fra Eigerøy bru. FOTO: Hans E.H. Jacobsen

Hit vil de ha togspor

Langholmen Egersund AS forsøker å få Jernbaneverket til å legge sidespor til det som kan bli Rogalands eneste jernbanehavn.