• 2010: Berith Rosenberg, Odd Jansen og Arne Hove i Sandnes historie- og ættesogelag overrakte daværende ordfører Norunn Østråt Koksvik et portrett av byens første ordfører Anders Tvedt. FOTO: Knut S. Vindfallet

Hove får Sandnes kommunes kulturpris

Arne Hove får Sandnes kommunes kulturpris for 2013.