• På Folkvord gårdsutsalg tilbyr eierne samt Hege Andersen Lunde og hennes barnevernskolleger tilrettelagt arbeidstrening for ungdom. Oppbyggende og positivt mener Høyre politikerne Thor Magne Seland (t.v.) og Inger Klippen. FOTO: Jon Ingemundsen

Høyre vil kreve aktivitet av unge som mottar sosialhjelp

På tre år steg antall unge sosialhjelpsmottakere i Sandnes med 49 prosent. Høyre mener partiet har løsningen som vil snu utviklingen.