• - Det er viktig at vi bruker midlene til gode tiltak som sørger for at elevene ikke faller bakpå,, sier leder av Sandnes Høyre, Anne Cathrin Østebø. FOTO: Marit Hæreid

Høyre vil tilbakeføre pengene

Sandnes kommune sparte ni millioner kroner på lærerstreiken. Høyre mener pengene bør komme elevene til gode. Arbeiderpartiet mener ingenting nå.