• Hinna gravlund skal utvides vestover, men det lar seg ikke gjøre så lenge Lyses luftspenn summer fra oven. Kabling vil koste minst 10 mill. kroner. FOTO: Lars Idar Waage

Høyspent stopper større gravlund

Lyses høyspentlinje blir etter alt å dømme et uoverstigelig hinder for en planlagt utvidelse av Hinna gravlund.