• Ordfører Stanley Wirak og stortingsrepresentant Eirin Sund talte og la begge vekt på hvor sterk kvinne Aaslaug Aasland var. FOTO: Odd Kristian Stokkaq

Hun var Norges første kvinnelige statsminister

"Å stelle med mennesker, det å komme et annet menneske inn på livet, det er vel det mest interessante og mest givende som fins."