• Guro Halvorseth Time er en av dem som sier ja til å få kommunens egen villa, men hun vil helst at huset blir stående her foran rådhuset, som en del av Brynes historie. FOTO: Geir Sveen

Hun vil ha gratis villa

Det blir kamp om direktørvillaen på rådhusplenen på Bryne som kommunen nå prøver å gi bort fordi prisen for en restaurering ble for høy: 7,6 millioner kroner.