• FOTO: Jonas Haarr Friestad

Huset som snakker med naboene