• Sandnes ungdomsråd, her representert ved Astrid Prestegård, Oda Tjetland og Birthe Wathne, gleder seg til at Ruten snart får en ansiktsløftning. FOTO: Jon Ingemundsen

Hva skjer med Ruten?

Bussen kommer ikke på tiden, skumle gjenger og mye rus. Ungdom i Sandnes vet hva som skal til for å få det bedre i sentrum.