• FOTO: Kristian Jacobsen

Hver 4. sykemeldt i enkelte distrikt