• Det skal bygges tunnel for å sikre riksvei 13 på Øykjaneset, det siste rasfarlige punktet langs Tysdalsvatnet. FOTO: Pål Christensen

Hvis denne røysa raser mister halve Ryfylke hovedveien

Årdalstunnelen er kommet et skritt nærmere, uttaler Hjelmeland–ordfører Trine L. Danielsen etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besluttet å skrinlegge de rød-grønnes konseptvalgutredning for riksvei 13.