• Maurice Ross og prosessfullmektig Belinda Taranger Ingebrigtsen. FOTO: Odd Kristian Stokka

Ikke forlik