• FOTO: Heidi Hjortelanld Wigestrand

Ikkje lenger tønner frå Jelsa