• Jon Arne Sægrov har fått Ildsjelprisen 2013 for sitt arbeid med Gosenrevyen gjennom flere år. FOTO: Knut S. Vindfallet

Ildsjelprisen 2013 til Jon Arne Sægrov

Jon Arne Sægrov får Ildsjelprisen fra Sparebankstifelsen SR-Bank i år for sitt arbeid med Gosenrevyen gjennom mange år.