• Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, Ap, mener dagens føre-var-politikk er god nok. FOTO: Kristian Jacobsen

Ingen gjennomgang av retningslinjene