• FOTO: Bernhard Veland

Ingen kjøpere til sentrumstomt