Ingen ønsker heldagsplasser

Ingen av de nåværende brukerne av av Borsheim barnehage ønsker heldagsplasser. Likevel foreslår opplæringssjefen i Klepp nå å omgjøre brorparten av de 36 nåværende korttidsplassene til heldagsplasser.