• 1/2 FOTO: Anders Minge
    Du har lov å sykle i fotgjengerfelt, men bilene har ingen plikt til å stoppe for deg.

Ingen plikt til å stoppe for syklister

Du har lov å sykle i fotgjengerfelt, men bilene har ingen plikt til å stoppe for deg.