• Jo høyere lønn, jo oftere pusses tennene har den norske tannlegeforening funnet ut. FOTO: Pål Christensen

Ingen puss, ingen suss

En av fem menn mellom 25 og 39 år pusser sjelden eller aldri tennene. Hvor ekkelt er det?