Innbrudd i hjemmepleiens biler

Tirsdag morgen ble det oppdaget innbrudd i fem av bilene til Sunde hjemmebaserte tjenester.