• Lars-Erik "Mad Swede" Fröderberg har satt av de neste ti årene på sykkelsetet. FOTO: Odd Kristian Stokka

Ja. Han vet han er gal som skal sykle 200.000 km

Da begge foreldrene døde og huset brant ned fant Lars-Erik Fröderberg (63) ut han skulle sykle hele verdens kystlinje.