• Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet forslaget som ble vedtatt på vegne av flertallspartiene Høyre, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet. Til venstre: Marit Hølland Paulsen (KrF). FOTO: Pål Christensen

Ja til private botiltak for utviklingshemmede, og det fort

Private boløsninger har lenge vært ønsket til mange familier med utviklingshemmede barn. Nå vil levekårstyret innfri drømmen.