• FOTO: Inga Sverdrup

Jan Egeland og Finn Kydland æresdoktorer i Stavanger