• FOTO: Reidun Gudmestad

Jærdags-utstillar frå Telemark