• 94-årige Erling Mæland (nummer to fra høyre) var medfange av de 15 henrettede på Trandum. Her flankert av sønnen Magnus og svigerdatter Frøydis Mæland. FOTO: Jon Ingemundsen

Jærske krigsofre ble hedret med minneplate

Kontrasten kunne knapt vært større mellom den vakre og sjeldent smule maidagen i Obrestad havn – og en ytterst brutal og tragisk hendelse nøyaktig 70 år tidligere.