• FOTO: Thomas Alf Larsen

Jåttå tømmes for ansatte