• FOTO: Arnt Olav Klippenberg

John Mong flytter til Oslo