• Slik tenkte veiplanleggerne seg ny Eiganestunnel, ny E39 ved Tasta/Smiene og ny inngang til Byhaugtunnelen med gangbru og rundkjøring. FOTO: Asgeir Lode

Jubel for tunnelnekt på Tasta

Fylkesmannen har opphevet Stavanger kommunes vedtatte reguleringsplan for E39 Eiganestunnelen. Tunnelgruppa på Tasta mener vedtaket får følger for Ryfast-prosjektet.