• Aktor mener beslaglagt epost-korrespondanse mellom alkoholgrossistfirmaet og alkoholprodusenter er med på å bevise at volumet av importen var så stor som tollvesenet mener. FOTO: Syed Ali Shahbaz Akhtar

"Julehandlet" rett fra alkohollageret

Flere vitner har fortalt om store alkoholkjøp direkte fra lageret til de to bedrageritiltalte sandnesmennene (36 og 37).