• Lederen av Fagforbundet i Gjesdal, Eva Pettersen, og andre tillitsvalgte ble mandag ettermiddag orientert om rådmannens forslag til investeringer og innsparinger. FOTO: Pål Christensen

Julenissen kommer bare annethvert år

De kommuneansatte slipper ikke unna gjesdalrådmannens sparekniv. Julegaver og sommerfest blir det nå bare annet hvert år. De eldste ansatte må jobbe mer.