• FOTO: Scanpix

Kan bli felt av trafikkforseelser