• Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen klippet snoren flankert av Hjelmeland-ordførar Trine Danielsen, til venstre, fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, veidirektør Terje Moe Gustavsen, fylkesordfører Janne Johnsen og leder av Ryfylkerådet Torkel Myklebust. FOTO: Tor Inge Jøssang

Ketil åpnet Magnhilds tunnel

Med pomp og prakt åpnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen den nye Svotunnelen som sikrer Rogalands mest rasfarlige veistrekning. Men æren fikk forgjengeren Magnhild Meltveit Kleppa.