• I 2009 ble gamle Sandnes kino i Olav Kyrres gate 5 regionalt senter for kunst og film og omdøpt til Kinokino. FOTO: Carin johansen

Kinokino fra topp kulturinstitusjon til idémessig ruin

Kunstkritiker og filmdirektør skamroser kulturinstitusjonen Kinokinos to, tre første år, men mener sammenslåingen med Sandnes kulturhus er en ren fiasko. — Sats eller legg ned, sier kunstkritiker Trond Borgen.