• FOTO: Cornelius Munkvik

Kjelke-kjekt i Nye Loen