• FOTO: Torodd Gilje

Kjelleren full av kloakk fra naboer