• 11 år gammel Pedro spiller piano, men han må vente to til tre år før han kommer inn på kulturskolen i Sandnes når de nå har flyttet til byen fra Sola. Moren, Marte Folkvord Ramirez, er fortvilet. FOTO: Carina Johansen

Kjempekø, men de innenfor er fornøyde

Pedro Ramirez og 959 andre venter per i dag på plass i Sandnes kulturskole, men de som allerede er innenfor gir skolen svært gode skussmål.