Kjemper mot avvikling

Sivilforsvarets skole på Jæren trues av nedleggelse. For de 31 ansatte er forslaget fra Direktoratet for sivilt beredskap vanskelig å forstå.