Kjerag-reddere renvasket

Engelskmannen Terry Forrestal døde av forblødning etter et basehoppi Kjerag den 10. juni 2000. Forrestals søster anmeldte de som ledetredingsaksjonen.