• Kjetil opplever at motorveien like nedenfor støyer langt mer enn varmepumpen han har hengt utenpå huset. Likevel sier borettslaget nei til denne formen for energiøkonomisk oppvarming. FOTO: Kristian Jacobsen

Kjetil nektes miljøvennlig varmepumpe

Kjetil Fjelde vil gjerne gi sin miljøskjerv ved å varme opp huset med varmepumpe. Men det får han ikke.