• FOTO: Arnstein Nydal

Kjøretøy sto fast i flere timer