• FOTO: Geir Sveen

Klepp-lensmann positiv til sedelighetspoliti