• Også i Stavanger er hovedkloakken en egen verden, skjult for de fleste. Bildet er tatt tre etasjer under Hillevåg Torg i 2011. Driftsoperatør Thomas Ngizi inspiserte da et såkalt virvelkammer. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Kloakk skal varme opp rådhuset

Det hender at de som styrer byen får en del dritt fra innbyggerne. Nå kan dette bli en permanent ordning.