• FOTO: Torstein Lillevik

Kødannelser etter snøfall