• Dalane Distriktsmedisinske senter i Eigersund har spilt en sentral rolle i utviklingen av behandlingstilbud til kroniske lungepasienter. Etter akuttinnleggelse på sykehus kan pasientene bli tilnyttet en sykepleiersentral. Via pc har sykepleier Nina Olaussen daglig kontakt med de hjemmeboende pasientene. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Kols-prosjekt vekker internasjonal oppsikt

Erfaringene med bistand til kroniske lungepasienter i Rogaland presenteres i neste uke på internasjonal medisinsk kongress i Luxembourg.